Nearby Events

PHP USERGROUP DRESDEN e.V.

Nov. 13, 2019, 6:30 p.m.
Dresden, Saxony, Germany

Dresdner Drupal User Group

Nov. 11, 2019, 6 p.m.
Dresden, Saxony, Germany

C++ Usergroup Dresden

Oct. 28, 2019, 7 p.m.
Dresden, Saxony, Germany

Photography Talk

Oct. 30, 2019, 8 p.m.
Chemnitz, Saxony, Germany

TTN Mitteldeutschland

Nov. 4, 2019, 5 p.m.
Leipzig, Saxony, Germany

Nearby Teams

Dresdner Drupal User Group

Dresdner Drupal User Group

Dresden, Germany

2 Members, 11 Events
PHP USERGROUP DRESDEN e.V.

PHP USERGROUP DRESDEN e.V.

Dresden, Germany

59 Members, 5 Events
C++ Usergroup Dresden

C++ Usergroup Dresden

Dresden, Germany

1 Member, 2 Events
Chemnitz XR

Chemnitz XR

Chemnitz, Germany

1 Member, 0 Events
Photography Talk

Photography Talk

Chemnitz, Germany

1 Member, 1 Events
Stammtisch

Stammtisch

Leipzig, Germany

1 Member, 1 Events
Extinction Rebellion Leipzig

Extinction Rebellion Leipzig

Leipzig, Germany

1 Member, 1 Events
TTN Mitteldeutschland

TTN Mitteldeutschland

Leipzig, Germany

1 Member, 1 Events