Let's Speak English - TUKE

SK

Potrebuješ zlepšiť svoje konverzačné schopnosti v angličtine prirodzenou cestou? Príď v stredu večer do B-Klubu, posmeľ sa kávou, pivom alebo svojím obľúbeným alkaloidom, sadni si k stolu ktorý sa ti páči a nechaj sa strhnúť prúdom konverzácie. Vezmi so sebou kamarátov, alebo spoznaj nových.

Odporúčané témy: sex, drogy, Rock'n Roll Zakázané témy: škola, práca

EN

Do you need to improve your conversational skills in English naturally? Come to the B-Klub on Wednesday evening, relax with coffee, beer or your favorite alkaloid, sit down at the table you like, and let yourself get away with the stream of conversation. Bring friends with you or make new ones there.

Topic recommendation: sex, drugs and Rock'n Roll Forbidden topics: school, work

Upcoming Events

No planned events

Recent Events

B-Klub, Košice
Nov. 21, 2018, 7 p.m.
B-Klub, Košice
Nov. 14, 2018, 7 p.m.

Members


G Tay
Administrator