IoT Bratislava's cover image

IoT Bratislava

IoT Bratislava je neformálna komunita profesionálov hľadajúca a propagujúca riešenia a technológie zo sveta Internet of Things v regióne CEE.

Hlavné činnosti sú:

  • organizácia pravidelných stretnutí IoT komunity za účelom zdieľania informácií a vedomostí,
  • propagácia a podpora IoT udalostí, projektov a aktivít preukázania prínosov IoT riešení,
  • koordinácia a podpora komunitných IoT projektov.

IoT Bratislava is an informal community of professionals discovering and promoting solutions and technologies from the world of Internet of Things in the CEE region.

Core activities are:

  • organize regular meetings of IoT community for the purpose of sharing information and knowledge (meetups), support and promotion of other IoT communities,
  • promote and support IoT events, projects and activities to show benefits of IoT solutions,
  • coordinate and support the IoT community projects (e.g. LoRa in Bratislava)

Upcoming Events

No planned events

Members


Jan Masaryk
Administrator