Những điểm cần tra dầu của đồng hồ

Hosted by xcv

Tweet Share

Lau dầu là một công việc rất khó khăn và đòi hỏi sự tinh tế và cẩn thần. Để biêt lau dầu ở đâu của đồng hồ cũng k phải dễ dàng

Repeats:
Time:
July 12, 2024, 7 a.m. - July 12, 2024, 7 a.m.
Place:
No place selected yet.

Comments

Attendees (1)

Photos