Let's Speak English - TUKE

Hosted by Let's Speak English - TUKE

Tweet Share Share

SK

Potrebuješ zlepšiť svoje konverzačné schopnosti v angličtine prirodzenou cestou? Príď v stredu večer do B-Klubu, posmeľ sa kávou, pivom alebo svojím obľúbeným alkaloidom, sadni si k stolu ktorý sa ti páči a nechaj sa strhnúť prúdom konverzácie. Vezmi so sebou kamarátov, alebo spoznaj nových.

Odporúčané témy: sex, drogy, Rock'n Roll Zakázané témy: škola, práca

EN

Do you need to improve your conversational skills in English naturally? Come to the B-Klub on Wednesday evening, relax with coffee, beer or your favorite alkaloid, sit down at the table you like, and let yourself get away with the stream of conversation. Bring friends with you or make new ones there.

Topic recommendation: sex, drugs and Rock'n Roll Forbidden topics: school, work

Time:
Nov. 14, 2018, 7 p.m. - Nov. 14, 2018, 10 p.m.
Place:

Comments

Attendees (1)

G Tay Yes
Host

Photos